Redakce

Šéfredaktor
JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. pracuje jako odborný asistent na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na této fakultě promoval (Mgr.) v roce 2011, v roce 2014 obhájil svou rigorózní práci (JUDr.). Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci rovněž úspěšně završil doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy, občanské právo (v disertační práci se zabýval Civilněprocesněprávní regulací detence člověka). Působí jako lektor na Justiční akademii v Kroměříži. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, vystupuje na tuzemských a zahraničních konferencích a je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku. Specializuje se na oblast pracovního práva a civilního práva procesního. V roce 2016 složil advokátní zkoušky.

Redakční rada

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., MA, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. JUDr. Petr Hlavsa, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. cialis prix JUDr. Milana Hrušáková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. Tanel Kerikmäe, LL.M., LL.Lic., Ph.D., Tallinn Law School, Tallinna Tehnikaülikooli
doc. JUDr. Zdeňka Králičková, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, Ph.D., Fakulta práva Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Ass.-Prof. Dr. iur Armin Stolz, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Graz
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci